menuMeny closeLukk

Viktig informasjon om nytt design i Simployer

24.11.2023
Løst - 24.11.2023 10:45

Etter tilbakemeldinger fra kunder har vi besluttet at vi gjør en såkalt "rollback" til
forrige versjon av Simployer. Dette er forventet å skje i løpet av dagen.

Enkelte elementer vil ikke endre seg, men den vante menyen inne på personkortet
til den ansatte, er blant de tingene som vil endre seg tilbake igjen.

I mellomtiden har vi fått laget noen guider. Den ene viser de største endringene
som ble gjort i denne versjonen, og den andre tar for seg arbeidsflyten.

Vi beklager på det sterkeste at det blir litt frem og tilbake, og vi takker for våre
kunders engasjement og tålmodighet.


Guider:
Viktigste endringer

Arbeidsflyt i Simployer