menuMeny closeLukk

Drifts- og statusmeldinger

Varsling - Bursdag og merkedager

24.11.2021
Åpen
Permalink

Vi opplever problemer med varsling av bursdag og merkedager. Det arbeides med saken, og vi vil forsøke å oppdatere dere her.  

Beklager ulempene dette måtte medføre. 

Treghet i Simployer HRM

24.11.2021
Åpen
Permalink

Vi har i den siste tiden sett at vi i perioder har hatt så stor trafikk på tjenestene våre at dette har gått utover responstiden, og enkelte kunder har oppfattet noen av systemene som trege og lite responsive. Vi arbeider med å avdekke flaskehalsene og vil på bakrunn av dette utvide kapasiteten om nødvendig. Vi beklager ulempene dette medfører. 

 

Oppdatering 15.11.2021

Vi har fremdeles performance-problemer tross betydelig økning av server-kapasitet. Målingene våre viser en bedring, men det er fremdeles punkter i løpet av dagen der det blir for høy pågang, som fører til tregheter i systemet. Det settes f.o.m. i dag inn enda flere ressurser, og vi opprettholder høyt trykk frem til vi løser dette. 

 

Oppdatering 09.11.2021

Vi har nå tilført den mest kritiske serveren betydelig mer ressurser. I tillegg til dette har vi også i løpet av natten satt i drift nye SQL-servere som nå vil håndtere de med størst daglig ressursbruk. Vi håper dette vil gi en positiv effekt på totalytelsen i HRM.

Fremover vil vi ha fokus på, og prioritere, tiltak for å bedre koden. Dette er en mer langsiktig løsning.

 

Oppdatering 03.11.2021:

Det er nå gjort tiltak rettet mot håndbøker, som gikk ut i produksjon i går kveld (2/11). Det er også gjort et tiltak rettet mot Simployer Portal som er på vei ut i produksjon nå. 

Vi håper dette gir en effekt på totalytelsen.

Utfordringene rundt ytelse i Simployer er høyt prioritert og jobbes kontinuerlig med. 

 

Oppdatering 29.10.2021:

Vi har nå gjort flere tiltak for å forbedre ytelse:

  1. Flere webservere
  2. Identifisert og redusert tunge databaseoperasjoner

 

Summen av tiltak som har blitt gjort viser at applikasjonene nå har bedre responstider. For noen vil datamengdene fremdeles være problematisk når det gjelder ytelse. Vi kommer derfor til å:

  1. Sette inn mer database serverkapasitet
  2. Skrive om deler av applikasjoner som har flaskehalser

 

Rapport - Kartotekliste

16.11.2021
Lukket - 18.11.2021 12.00
Permalink

Vi opplever utfordringer med kartotekliste-rapporten. Våre utviklere er informert og arbeider med å finne/løse feilen. Beklager ulempene dette medfører. 

 

Oppdatering 18.11.2021

Feilen skal være identifisert, og oppdatering er ventet å bli sluppet ganske snart. 

Pålogging Faghjelp

03.11.2021
Lukket - 03.11.2021 12.00
Permalink

Noen brukere opplever dessverre utfordringer med å logge på faghjelp for øyeblikket. 

Det arbeides med å løse dette. 

 

Beklager ulempene dette måtte medføre. 

Feil på Server - Arbeidsavtaler

28.10.2021
Lukket - 28.10.2021 12.00
Permalink

Vi opplever ustabilitet i modulen Arbeidsavtaler. Det arbeides nå med å finne en løsning på dette. Beklager ulempene dette medfører. 

Interaktiv Hjelp i reisemodul

27.10.2021
Lukket - 11.11.2021 12.00
Permalink

Etter en oppgradering av vår reisemodul er ikke lenger Interaktiv Hjelp tilgjengelig. Det arbeides med å få dette tilbake til modulen. 

Simployer Learn er midlertidig nede for planlagt vedlikehold

22.10.2021
Lukket - 22.10.2021 13.00
Permalink

Simployer Learn er midlertidig nede for planlagt vedlikehold. Vi beklager de ulemper dette måtte medføre. Løsningen vil være tilgjengelig igjen om kort tid. 

Påloggingsproblemer - Fagsupport

13.10.2021
Lukket - 18.10.2021 12.00
Permalink

Vi beklager at noen brukere opplever tilgang/påloggingsproblemer til Fagsupport. Problemet er kjent, og vi jobber med å løse saken. Vi beklager ulempen dette medfører.

Telefonsupport er åpen som vanlig!

Feil på faktura: forsinkelser og delfaktura

11.10.2021
Åpen
Permalink

Grunnet omlegging til nytt fakturasystem kan dessverre du som kunde oppleve forsinkelser og/eller flere motta delfakturaer fremfor én samlet faktura. Dersom du har mottatt delfakturaer, kan vi betrygge deg om at totalsummen er korrekt. Feilen er kjent og det jobbes med å løse utfordringen.

Les mer her