menuMeny closeLukk

Vedlikehold av avvikshåndtering

18.01.2019 Simployer avvik Ledere og HMS-ansvarlig

Dette har vi gjort:

Modulen har gjennomgått vedlikeholdsarbeid, og har fått bedre løsninger for varslinger og språk.

Dette er gevinsten:

Det er enklere å bruke avvikshåndteringen. Brukervennlighet er en viktig forutsetning for at et avvikssystem skal fungere og bli brukt.