menuMeny closeLukk

Tre oppdateringer i Arbeidsavtaler

18.03.2021 Simployer Arbeidsavtaler Alle roller

Dette har vi gjort

1. Kommentarer
De ulike rollene kan nå enklere kommunisere i systemet gjennom ny funksjonalitet for å legge inn kommentar på samtlige steg i prosessen, fra utkast til arbeidsavtale opprettes, til den er godkjent og sendt til signering. Kommentaren er tilgjengelig fra e-postvarslinger fra systemet.

 

2. Aktivitetslogg - maler
Med vår nye aktivitetslogg på arbeidsavtalemaler, vil dere som er administratorer enkelt ha tilgang til en oversikt med utførte endringer. Administrator som oppdaterer malen kan legge inn kommentarer, noe som også er tilgjengelig fra aktivitetsloggen. 

  

3. Aktivitetslogg – avtaler  
Aktivitetsloggen er også oppgradert på den enkelte medarbeiders arbeidsavtale, og du finner også her samlet alle kommentarer tilknyttet avtalen.  


Dette er gevinsten:

Oppdateringene gir deg en bedre oversikt for administratorer som selv finne tilbake til historiske endringer. Det blir enklere å kommunisere i selve arbeidsflyten fra forslag til avtale opprettes, og fram til den er signert.    


Les mer om modulen her:

Simployer Arbeidsavtaler