menuMeny closeLukk

Tilpasninger for håndtering av fravær relatert til koronaviruset

31.03.2020 Simployer sykefravær Ledelse, HR, og ledere med personalansvar

Dette har vi gjort:

I forbindelse med håndtering av fravær relatert til korona, har vi gjort tilpasninger i Simployer. Disse endringene er tilgjengelige for kunder som har modulen sykefravær – det vil si, ikke for kunder som kun har modulen for sykefraværsoppfølging.

  1. Arbeids- og sosialdepartementet vedtok en forskrift som gir foreldre rett til dobbelt antall omsorgspengedager ut 2020. Omsorgspenger kan benyttes når barn er syke og trenger tilsyn, men også nå som skoler og barnehager er stengt. I den forbindelse har vi i Simployer doblet kvoten for omsorgsdager (stønadsdager for syke barn) for de som har standard kvote.

  2. Det ble også vedtatt en forskrift som reduserer arbeidsgiverperioden for fravær som er relatert til koronavirus til tre kalenderdager. Dette gjør det nødvending å kunne markere de aktuelle fraværene. Vi har derfor fått på plass en avkryssingsboks i dialogen hvor man registrerer «koronarelatert» fravær. For å få en oversikt over disse fraværene, vil man kunne ta ut en rapport som viser koronarelatert fravær.


Dette er gevinsten:

Arbeidsgiver trenger ikke gjøre noen oppdateringer vedrørende ny kvote på omsorgsdager. Ansatte vil kunne registrere omsorgsdager som tidligere med ny kvote. Dersom noen har manuelt overstyrt kvoten for omsorgsdager, vil de ikke påvirkes av denne oppdateringen.

Med å innføre mulighet til å markere fravær som «koronarelatert» og den nye rapporten, vil arbeidsgiver ha en oversikt over alle «koronarelaterte fravær» som skal beregnes etter nye regler med redusert arbeidsgiverperiode. Eksisterende rapporter og beregninger vil ikke oppdateres.

 

Simployer sykefravær