menuMeny closeLukk

Oppdatering i Simployer Talent

22.08.2023 Simployer Talent Administrator, Leder, Bruker

Vi introduserer den nye funksjonen i Talent Dialog: 1:1-samtaler! Nå har ledere fleksibiliteten til å initiere og dokumentere 1:1-samtale med sine ansatte uten å måtte vente på at HR skal sette opp en «samtaleomgang».Den viktigste fordelen ligger i det faktum at disse samtalene kan opprettes av ledere når det passer det og så ofte som ønskelig. Bortsett fra dette ligner prosessen på eksisterende samtaler (for eksempel forberedelse, deling og signering).

 

Detaljert oppsummering

For å komme i gang må det settes opp en 1:1-samtalemal. Denne malen bør utformes for å inkludere et sett med åpne spørsmål, som oppmuntrer både den ansatte og lederen til å dokumentere og ta notater under møtet.

Alternativet «Brukes til 1:1 samtaler» gjør malen tilgjengelig når ledere oppretter møter.
Merk: Dette alternativet forhindrer også at denne malen brukes fra vanlige samtaleomganger.


Vi har også gjort det enklere for ledere å finne medarbeidersamtaler.
Dette ble tidligere lagt som en underfane under fanen Samtaler, men er nå flyttet ut som en egen fane kalt "Medarbeidersamtaler" (tidligere navn "Som leder"). Brukere med tilgang til "Samtaleomganger" (generelt ledere og administratorer) vil automatisk få tilgang til denne nye siden.

Tidligere

 

På denne siden har vi introdusert en "Nytt 1:1 samtale"-knapp. Denne knappen er kun synlig hvis det er maler merket med alternativet "Brukes til 1:1 samtaler".

 

Når ledere oppretter en ny 1:1-samtale, må de først søke og velge den ansatte de vil ha en samtale med. Ledere kan invitere alle ansatte, ikke bare deres direkte rapporter.

Deretter kan ledere velge en mal for møtet fra rullegardinlisten, som inkluderer alle maler som er merket for 1:1-samtaler.

Til slutt må ledere oppgi en tittel for møtet, som kan endres senere om nødvendig. Når 1:1-samtalen opprettet, vil en automatisk invitasjon bli sendt til den ansatte (forutsatt at utsendelseshendelsen er aktivert i samtalemalen).

 

I samtalelisten vises 1:1-samtaler med to ekstra knapper for sletting og redigeringsfunksjoner.

 

Selv om 1:1-samtalen ikke er knyttet til en omgang, kan de fortsatt finnes på oversiktssiden sammen med omganger. Her er alle 1:1-samtalene gruppert etter mal. Ved å klikke på «Vis mine 1:1-samtaler»-koblingen, kan ledere få tilgang til en liste over alle 1:1-samtalene deres basert på den spesifikke malen. Merk at «Tildelt»-kolonnen viser antall samtaler hver leder har av den typen. Imidlertid vil administratorer (brukere med redigeringstilgang til malen) se det totale antallet samtal av den typen. Men hvis administratorer klikker på koblingen, vil bare deres personlige samtaler vises.

 

Administratorer har et nytt alternativ for å skjule 1:1 samtaler fra møteoversikten

 

Vi har strømlinjeformet navigasjonen ved å fjerne noen unødvendige navigasjonsknapper fra sidene. Alle disse fjernede knappene er nå tilgjengelige i Samtaler-menyen i stedet.

 

Denne teksten er oversatt automatisk og kan inneholde små feil/mangler.