menuMeny closeLukk

Oppdatering i Simployer Arbeidsavtaler

17.10.2023 Simployer Arbeidsavtaler

Modulen arbeidsavtaler er oppdatert og inneholder en ny funksjon for å importere standard maler og en oppdatering av design på sidene for malene.

Importere standard maler til deres egen side.
Nå kan dere importere våre standardmaler direkte til deres avtalemodul. Malen finnes tilgjengelig for å forenkle og etablere raskere, og for at vi kan hjelpe til med anbefalinger for hva som bør være med i en avtalemal.

Når man står på siden for maler, så finner man en importknapp oppe i høyre hjørne. Et nytt vindu åpnes hvor man kan velge hvilken mal man vil importere, og klikke neste for å velge innstillinger for denne malen.

Når malen er importert så eies den av dere og man kan gjøre de endringene man vil.

Tenk på at tekst og felt kan trenge oppdateringer for å stemme med deres bedrift og avtaler.

 

Oppdatert design av sidene for maler
Sidene for maler er oppdatert med et nytt design og man finner alle detaljene for malen ved å klikke på malnavnet.

Man kan bla mellom ulike sider og finner en penn oppe i høyre hjørne for å gjøre eventuelle endringer på de forskjellige malene.

I listevisningen for malene finner man nå en ny kolonne for land. Felter er ikke obligatorisk, men er tenkt for å hjelpe til å lettere finne frem, der hvor man har maler på samme språk, til forskjellige land.