menuMeny closeLukk

Produktoppdateringer prosesser

10.09.2020 Simployer prosesser (onboarding, offboarding, medarbeideroppfølging og HMS-prosesser) Ledere, prosessadministrator og systemadministrator

Dette har vi gjort:

Dersom du starter en prosess og tildeler den til en annen person, vil du finne mulighet til å legge til et notat / en kommentar.

Dette notatet vil da ligge med i mailvarselet som går til den brukeren du har satt som ansvarlig. På denne måten slipper du sende mail eller melding ved siden av.

Du finner også en aktivitetslogg nederst på prosessvisningen, slik at du lett har tilgang til når og hvem som har endret status på prosessen.


Dette er gevinsten:

Med disse nye funksjonene vil dere få et enda større utbytte av Simployer prosesser, og det vil være enda enklere å håndtere og samle dokumentasjon.

 

Les mer om våre prosessverktøy her:

Simployer onboarding
Simployer offboarding
Simployer medarbeideroppfølging
Simployer HMS-prosesser