menuMeny closeLukk

Oppsummering av oppdateringene I Simployer Talent den siste perioden

01.01.2023 Simployer Talent

Talent Portal

Mulighet til å se passordet imens man skriver det

 Når brukere logger inn manuelt i Simployer talent, kan de nå velge å se tegnene imens de skriver det inn
Dette påvirker kun «stand alone» Simployer Talent-kunder.

Mulighet for å sette språk for en enkelt bruker

På siden for brukerinfo for en enkeltbruker kan administrator nå endre språk for brukeren. 

 

LMS

Mulighet til å eksportere liste fra Registrer resultat til Excel

• Kan bli benyttet for å eksportere siste endrede dato for en spesifikk aktivitet.
• Du finner knappen for eksport i toppen av høyre hjørnet av Registrer resultat-siden.
Mulighet for å velge bakgrunnsbilde for standarddiplom/vitnemål
• Hvis du bruker Simployers standarddiplom til læringsaktivitetene dine, kan du nå velge en bakgrunn, og til og med velge en annen bakgrunn for forskjellige aktiviteter. Kontakt Support hvis du vil ha hjelp med å konfigurere dette.

Personnummer vises i standarddiplom

• Hvis du bruker standard diplom og personnummer for brukerne dine, vil du nå se personnumrene til brukerne i vitnemålet.

Mulighet for å velge personnummer som kolonne i rapporter med individuelt resultat
• I kolonnevelgeren i alle enkeltrapporter kan du nå også velge personnummer.

Tre nye rapporter som viser studietid

• Total gjennomført kurstid per gruppe (basert på Tidsbruk)
• Total kursvarighet for deltakere (basert på Tidsbruk)
• Kurstid for fullførte kurs for en deltaker (basert på Tidsbruk)

Rapportene viser totalt antall minutter brukt på alle aktiviteter for valgt gruppe eller individ, basert på tid i Varighet-feltet. Du kan filtrere etter tidsperiode og aktivitetskategori.