menuMeny closeLukk

Oppdaterte roller i Simployer Arbeidsavtaler

24.08.2022 Simployer Arbeidsavtaler Avtalemaladministrator, Avtalesignatar, Personaladministrator, Avdelingsleder, Avtalegodkjenner, Avtaleadministrator

Simployer Arbeidsavtaler vil bli oppdatert med nye og justerte roller den 24. August.

De nye og justerte rollene vil gi våre brukere en en større fleksibilitet til å gi riktige rettigheter til riktige personer.

 

Det kommer to nye roller:
-Avtalemaladministrator kan opprette og endre på alt relatert til arbeidsavtale-malene.
-Avtalesignatar kan signere arbeidsavtaler.

 

Disse rollene er endret:
-Avtalegodkjenner kan godkjenne eller avslå avtaler. Rettigheten til å signere avtaler er fjernet og flyttet til rollen Avtalesignatar.
-Avtaleadministrator kan opprette arbeidsavtaler og sende til godkjenning. Rettigheten til å lage og endre maler er flyttet til rollen Avtalemaladministrator.
-Nærmeste leder har lesetilgang til avtalene i sin avdeling. Rettigheten for å opprette en arbeidsavtale er fjernet, og erstattet av andre roller.

 

En rolle er fjernet fra Simployer Arbeidsavtaler:
-Personaladministrator. 

 

Under denne oppdateringen vil derfor noen roller oppleve endringer i sine rettigheter for å hindre at brukere mister rettigheter de hadde tidligere. Vi anbefaler derfor å gjennomgå rollene i etterkant, for å begrense de rollene som har mer rettigheter enn nødvendig.

 

Dette endres:
-Avtaleadministrator vil automatisk få rollen Avtalemaladministrator.
-Avtalegodkjenner vil automatisk få rollen som Avtalesignatar.
-Personaladministrator vil automatisk få tildelt rolle som Avtaleadministrator.
-Nærmeste leder i bedrifter med innstillingen "tildel personaladministratorrolle til nærmeste leder" satt til ja, vil automatisk få tildelt rolle som Avtaleadministrator

 

Obs! Den automatiske tildelingen av rollene skjer på eksisterende roller. Når dere oppretter nye brukere, må dere selv tildele de nødvendige rollene basert på deres behov. 

 

Hvordan tildele rolle i Simployer? Følg denne linken: https://portal.simployer.com/MainPages/StartPage/?walkme=19-1000070646

For å benytte denne guiden må du være innlogget i Simployer og ha rollen som systemadministrator.

 

Rollebeskrivelse (Kopier og lim inn i adressefeltet): https://support.simployer.com/media/3jxnu3ua/rollebeskrivelse-aug-2022.pdf