menuMeny closeLukk

Oppdatert tilgang for ledere i kontraktmodulen

23.11.2023 Simployer Arbeidsavtaler

Når det opprettes en ny ansettelseskontrakt, har lederen tilgang og mottar varsler om fremdriften, er standard signatør og vises som leder i kontraktdetaljene.

Tidliger har vi brukt den nåværende lederen til den ansatte. Vi har nå endret det til å bruke lederen for stillingsavdelingen. I mange tilfeller er det samme person, men endringen vil gjøre det bedre i forhold til intern rekrutering til en annen avdeling, eller i tilfeller hvor den ansatte har stilling i flere avdelinger.

I tillegg har vi fjernet varslingen om at en kontrakt er opprettet for å unngå for mange e-poster.