menuMeny closeLukk

Oppdateringer i prosessverktøyet

10.07.2019 Simployer prosesser: medarbeideroppfølging, onboarding, offboarding og HMS-prosesser HR og ledere

Dette har vi gjort:

  • I oppgavevisningen vil du nå finne navnet på personen som prosessen gjelder for.
  • Knappen for administratorer er flyttet til hovedmenyen.
  • Dialogen for redigeringsoppgaver er forbedret, og du vil finne de samme funksjonene som tidligere
  • Funksjonen for notater i prosessen er forbedret
  • Du vil få separate varsler for forfalte oppgaver, forfalte gruppeoppgaver, og før oppgavens frist.
  • Når en e-postadresse er registrert på gruppenivå, vil varsler fra prosesser bli sendt til gruppens e-post i stedet for alle gruppemedlemmer
  • Du vil også finne informasjon om "Avbrutt av" når du får beskjed om at en prosess er avbrutt

 

Oppdateringen inkluderer også noen feilrettinger for varsler.

 

Dette er gevinsten:

Flyten og brukervennligheten i prosessverktøyet er forbedret.

Oppdateringene gjelder også Simployer onboarding, Simployer offboarding og Simployer HMS-prosesser.