menuMeny closeLukk

Oppdateringer i Personalregister og Personaldokumenter

10.03.2021 Personalregister og Personaldokumenter Administratorer og ledere

Dette har vi gjort

I modulen Personalregister har vi gjort noen oppdateringer når det gjelder registrering av ansattes barn. Disse opplysningene er kun relevant i forbindelse med registrering og beregning av rettigheter innenfor sykefravær. For å kunne være mer i tråd med GDPR, har vi nå endret på dette. Muligheten til å registrere informasjon om barn vil kun være tilgjengelig for kunder som har modulene Sykefravær og Sykefraværsoppfølging. Det samme gjelder for rapporten "Barn".

For Personaldokumenter har vi kommet med nye forbedringer. Etter tilbakemeldinger fra kunder, har vi nå utviklet:

  • Økt grensen for filstørrelse ved opplasting av dokumenter fra 10 MB til 50 MB.
  • Forhåndsvisning av dokumenter.
  • Varsling til den ansatte når det lastes opp et nytt dokument for vedkommende.
  • Avdelingsledere vil kunne gis tilgang til dokumenter i dokumentkategorier, dersom de trenger tilgang.
  • Muligheter for å sperre innsyn i dokumentet for andre enn spesifikke roller, selv om man kan se. dokumentets metadata. Eksempelvis kan man dele et referat fra en medarbeidersamtale kun mellom ansatt og leder. Andre roller som har innsyn i dokumentkategorien, vil kun se at det finnes et dokument, men ikke gis mulighet til å lese eller laste ned.


Dette er gevinsten

Endringene gjør det enklere for våre kunder å være GDPR compliant: enklere å styre innsyn, og mulighet til å registrere relevant informasjon.


Les mer om modulene her:

Personalregister

Personaldokumenter