menuMeny closeLukk

Oppdateringer i modulene Personaldokumenter og Sykefravær

02.09.2021 Personalregister og Personaldokumenter Personaldokumenter og Sykefravær

Dette har vi gjort

For Personaldokumenter har vi opprettet en ny rolle, Dokumentsekretær. Denne rollen kan tildeles brukere på samme måte som andre roller. Hensikten med rollen er at en bruker skal få mulighet til å laste opp dokumenter i en kategori uten å ha andre roller, som leder eller administrator. Dette er en rolle som kan tildeles HR eller ansatte i Administrasjon, for å laste opp dokumenter for alle ansatte.

Ny funksjonalitet i Sykefravær vil støtte prosessen rundt endring av leder og oppfølging av syke på en effektiv måte. Via en innstilling vil det nå være mulig å automatisk overføre ansvaret for åpne sykefravær til ny leder, dersom man gjør et lederbytte på avdelingen. Slik at tidligere leder ikke lengre vil få tilgang til å se eller gjøre noe med sykefraværet til de ansatte, når han/hun ikke lengre har det ansvaret.

 

Dette er gevinsten

Rollen Dokumentsekretær vil kunne gjøre dokumentbehandling enklere for brukere i sentrale stillinger.

Automatisk overføring av sykefravær ved bytte av leder, sikrer at rett leder har ansvar for sykefraværet for de ansatte. Dette vil gjøre at man ikke er lengre avhengig av manuelle oppdateringer.


Les mer om modulene her:

Personaldokumenter

Sykefravær