menuMeny closeLukk

Oppdateringer av våre prosessverktøy

29.04.2020 Simployer prosesser: onboarding, offboarding, medarbeideroppfølging, HMS-prosesser Prosessadministrator og systemadministrator

Dette har vi gjort:

Dersom du har en av disse rollene (prosessadministrator og systemadministrator) på toppnivå i Simployer, kan du nå velge hvilken rekkefølge prosesskategoriene skal presenteres i. Denne rekkefølgen blir da reflektert alle steder kategoriene benyttes, f.eks på startsiden til Prosesser. Du har ny «drag and drop»- funksjonalitet tilgjengelig fra menypunktet "Rediger kategorier".

Vi har også forbedret visningen av prosessene for brukere som starter prosesser. Også her kan du som har en av disse administratorrollene nå selv velge hvilken rekkefølge prosessmalene skal vises på. Dette finner du i selve Prosesskatalogen der du har oversikt over alle prosessmaler.


Dette er gevinsten:

Vi håper at dere med disse funksjonene i større grad kan tilpasse Simployer prosesser, og trekke frem de prosesser som er viktigst for dere.


Les mer om våre prosessverktøy her:

Simployer onboarding
Simployer offboarding
Simployer medarbeideroppfølging
Simployer HMS-prosesser