menuMeny closeLukk

Oppdateringer av Ansettelse- og Arbeidsavtalersidene

12.01.2023 Personell, Ansettelse, Arbeidskontrakter Leder, Administrator

I denne releasen av Simployer vil vi slå sammen sidene Ansettelse og Arbeidsavtaler.

Det vil si at informasjonen du tidligere har funnet på siden Arbeidsavtaler for en person, vil nå være synlig på siden Ansettelse. I høst ble det gjort en endring i flyten på opprettelse av arbeidsavtaler: at man måtte ha opprettet ansettelsen og stillingen i forkant av opprettelse av en arbeidsavtale. Endringen vi gjør nå, vil støtte oppom denne flyten ytterligere, men at du vil finne all informasjon og alle handlinger/opprettelser på en side:

 

  1. Eksisterende godkjente avtaler vil nå være synlig på den aktuelle stillingen. Dersom man har en godkjent avtale, vil man ha en link til forhåndsvisning av avtalen på stillingen. Dersom det er flere avtaler knyttet til samme stilling, vil linken ta deg til «Personaldokumenter» hvor alle avtaler vises.

  2. Opprettelse av arbeidsavtale vil ligge som et valg i «+ tegnet» ved stillingen.
    Slik kan en enklere følger flyten med å først opprette ansettelse, så stilling og deretter arbeidsavtale.

  3. Se alle arbeidsavtaler for alle statuser for en person. Denne linken tar deg til Arbeidsavtale applikasjonen, og vil vise deg alle avtaler som er registrert på personen, på tvers av alle statuser. Dersom avtalen er godkjent, vil du også finne linken til en forhåndsvisning ved stillingen.

 

Roller og rettigheter til å se og gjøre noe vedrørende arbeidsavtaler er ikke endret, og vil være lik som før.

 

Dato for oppdatering er ikke endelig satt, men forventet å skje i midten av Januar 2023.