menuMeny closeLukk

Oppdatering i Simployer Innsikt

31.01.2023 Simployer Innsikt

Vi oppdaterer dashbordet Bedriftens oversikt. Oppdateringen inkluderer endring i enkelte visninger og noen helt nye widgets.
Headcount i stedet for FTE
For widgetene FTE fordelt på kjønn og Headcount fordelt på kjønn endrer vi visningen fra å telle FTE til å telle Headcount.

Turnover
Vi legger til to nye widgets som viser turnover data, turnover er ofte en av bedriftens viktige nøkkeltall og er derfor lagt til i Bedriftens oversikt.

Faktisk FTE til FTE
Faktisk FTE til FTE blir nå en egen widget for de med fraværsmodulen aktivert. Tidligere lå det som et tall nederst i widgeten Faktisk FTE. Dette er et tall som er blitt mye brukt, og derfor får det nå sin egen widget. Tallet viser prosent av ansatte som var tilgjengelig i den valgte perioden.

FTE fordelt på avdelinger
Vi bytter ut widgeten som viste Tapt FTE (periode over periode) med widget som viser FTE fordelt på avdelinger med tilhørende fravær.
For å se fraværskategorier må fraværsmodulen være aktivert.

Turnover per avdeling
Tapte FTE per avdeling byttes ut med Turnover per avdeling

Klikkbare fraværskategorier
Fraværskategoriene er laget slik at du kan trykke på kategoriene for å vise eller skjule de inne i widgetene. For å vise skjule en widget trykker du på firkanten tilknyttet fraværskategorien.

Tapt FTE per dato og fraværskategori
Denne widgeten vil nå vise FTE per dato og fravær fordelt på kategorier.

 

Vi gjør oppmerksom på at publiseringsdato kan endres ved uforutsette utfordringer.