menuMeny closeLukk

Oppdatering i Simployer Innsikt

25.04.2023 Simployer Innsikt Alle brukere (Innsikt)

I Innsikt-modulen introduseres nå et nytt filter: Sluttårsak. Nå kan dere få enda bedre forståelse av deres turnover data, og selv velge hvilke sluttårsaker som skal telles med i turnnover beregningene.
Filteret vil vises i Bedriftens Oversikt- og Turnoverdashbordene.
Du kan også legge sluttårsak som filter ,eller som kolonner i rapportene du bygger med Tabellrapporter.
Vi har også lagt filteret inn i Turnover rapporten som ligger i Innsikt.