menuMeny closeLukk

Oppdatering i Simployer Innsikt

01.03.2023 Simployer Innsikt

I Innsikt-modulen introduseres nå et mye etterspurt filter: Personalkategorier.
Filteret vil vises i Bedriftens Oversikt og i Turnover-dashbordene.
Du kan også legge personalkategori som filter eller som kolonner i rapportene du bygger med Tabellrapporter.
Ved å bruke dette filteret kan du selv velge hvilke personalkategorier du ønsker skal telle med i Innsikt visningene dine.