menuMeny closeLukk

Oppdatering i Simployer &frankly

12.12.2023

Oppdateringer til eksisterende spørsmål
Vi har gjort noen endringer basert på tilbakemeldinger og forespørsler vi har mottatt angående &frankly spørsmål om bibliotek. Vi vil snart avduke flere oppdateringer til eksisterende &frankly spørsmål.
(1) Arabiske oversettelser for &frankly spørsmål
Spørsmål i &frankly-biblioteket vil ha arabiske oversettelser.

(2) Oppdatering til finske oversettelser ved å bruke suffikset "mies" for manager.
Det har vært tilbakemeldinger på at flere &frankly spørsmål benyttet suffikset "mies" i de finske oversettelsene, og at det generelt sett er et gammeldags uttrykk. Så flere spørsmål har blitt oppdatert, for eksempel: "Vil du ha en en-til-en med lederen din?" vil bli: "Haluaisitko jutella kahden kesken esihenkilösi kanssa?". Dersom du har benyttet spørsmålet i en tidligere puls, så vil dette oppdatere seg i de historiske resultatene også.

(3) Oppdatering av spørsmålet "Hvordan er samarbeidet ...i hele bedriften" til "…innenfor hele organisasjonen”

(4) Oppdatering av spørsmålet "Vil du anbefale sjefen din til andre" i stedet for "til venner"

 

Arbeidsplassvurdering
Vi vil snart slippe en ny "Organisatoriske forhold"-puls. Denne pulsen er skapt ved hjelp av Karoline Amundsen Dystebakken, Simployers juridiske rådgiver innenfor HR.
Spørsmålene i denne pulsen tar for seg arbeidsmiljølovens § 4-1, og vil være tilgjengelig på alle foretrukne språk (med unntak av Swahili og Arabisk).

I tillegg vil "Arbetsmiljö (afs)" som tok for seg den svenske AFS 2015:4 ("afs")-lovgivningen bli flyttet til "Arbetsplassvurdering"-delen på Pulse-biblioteksiden.