menuMeny closeLukk

Oppdatering i Simployer Arbeidsavtaler

22.05.2023 Simployer Arbeidsavtaler

Vi oppdaterer Simployer Arbeidsavtaler med nye funskjoner som vil forbedre signeringsprosessen.

Legg til vedlegg
Nå kan man legge til ett eller flere PDF dokumenter som vedlegg som sendes sammen med arbeidsavtalen.
Mottager identifiserer seg som vanlig for å signere avtalen, og når avtalen vises ser man også vedleggene som egne faner.

Vedleggene signeres ikke sammen med avtalen, men regnes som ytterligere informasjon til avtalen.
Når avtalen signeres så lagres vedleggene som egne dokumenter i dokumentarkivet til den ansatte, under dokumentkategorien Vedlegg arbeidsavtaler

Funksjonen for å legge til vedlegg finner man i prosessen med å opprette avtale på siden man velger signatører, og når man åpner for å se detaljer om avtalen i avtalemodulen.

Legg til kommentar til signatør
Nå kan man legge til en melding til de som skal signere som vises øverst i e-posten med linken til å signere.
Det finnes ett meldingsfelt per signatør og det er valgfritt å fylle ut.

Meldingsfunksjonene finner man på samme side som man velger signatører, og når man åpner avtalen for å se detaljer.