menuMeny closeLukk

Oppdatering i Simployer Arbeidsavtaler

21.03.2023 Simployer Arbeidsavtaler Avtaleoppretter

Når du oppretter en ny kontrakt, vil du kanskje legge merke til at veiledningen nå vises på hele skjermen og at det er noen endringer i utformingen. Oppdateringen er for å sikre at det er så enkelt som mulig å registrere en ny kontrakt og ha god oversikt over tilknyttet informasjon. I stedet for å scrolle, er mer informasjon synlig fra starten.

Veivisertrinnene vises på venstre side og er merket med en sjekk når de er fullført.

På slutten av veiviseren kan du velge å lagre kontrakten som et forslag, eller du kan sende den direkte til godkjenning. Etter begge alternativene vil du bli omdirigert til kontrakten der du kan gjennomgå detaljene eller utføre en ytterligere handling hvis ønskelig.