menuMeny closeLukk

Oppdatering i Simployer Arbeidsavtaler

25.06.2023 Simployer Arbeidsavtaler

Oppdatering for arbeidsavtaler opprettet før 18. januar 2023, som ikke er signert.

I januar publiserte vi en oppdatering av signeringsprosessen som påvirket alle avtaler fra den dagen. Allerede opprettede avtaler fulgte den gamle prosessen der signeringsforespørselen sendes ut manuelt etter at avtalen var godkjent.

Den gamle signeringsprosessen kommer ikke til å være tilgjengelig lenger.
Avtaler som er opprettet før oppdateringen, men som fortsatt ikke er signert, vil ikke lenger ha valget «send til signering».

Om disse avtalene fortsatt skal brukes, må avtalen tilbakekalles og redigeres før den lagres på nytt. Da vil avtalen følge ny signeringsprosess og man kan sende avtalen til godkjenning. Når avtalen blir godkjent blir den sendt automatisk til signering.