menuMeny closeLukk

Oppdatering i modulene Prosesser og Arbeidsavtaler

03.12.2021 Prosesser, Arbeidsavtaler Systemadministrator

Hvorfor?

Vi ønsker å innrette modulene Prosesser og Kontrakter etter øvrige moduler ved å fjerne de utvidede rettighetene til rollen Systemadministrator. Denne rollen er ment for å kunne administrere hele systemet, ikke kun modulene Prosesser og Kontrakter. Vi har derfor opprettet nye roller, Prosessadministrator og Avtaleadministrator, i modulene som erstatter sys. adm.

 

Hva vil skje?

Vi fjerner Sys. Adm. rollen fra modulene Kontrakter og Prosesser. Vennligst merk at vi ikke fjerner Sys. Adm. rollen i hele Simployer systemet, kun fra Kontrakter og Prosesser. Dette betyr at de med Sys. Adm. rollen i andre moduler vil beholde eksisterende rettigheter i de øvrige modulene.

Dette betyr:

  • De med Sys. Adm. rolle vil miste tilgang til Kontrakter og Prosesser, og vil ikke erstattes med ny rolle.
  • Om disse skal ha tilgang til Prosesser og Kontrakter må en rolle fordeles i systemet (Prosess- og avtaleadministrator). Sys. Adm. som mister denne rollen vil ha mulighet til å tildele den riktige rollen til seg selv eller noen andre.