menuMeny closeLukk

Oppdatering av Simployer Arbeidsavtaler

19.01.2023 Simployer Arbeidsavtaler Avtaleadmin, Avtalegodkjenner, Avatalesignatar

En ny versjon finnes snart tilgjengelig i modulen arbeidsavtaler. Oppdateringen inkluder en endring i prosessen for å sende en avtale til signering, nye funksjoner og oppdatering av design.

 

Signeringsdetaljer settes i opprettelsen av en arbeidsavtale

I bildet for opprettelse av arbeidsavtale finnes det nå et nytt steg for å legge til signeringsdetaljene. Signeringsdetaljene inneholder for eksempel signatører, signeringsrekkefølge og forfallsperiode.

Før registrert man signeringsdetaljene først etter avtalen var godkjent, men nå settes det inn ved opprettelse av avtalen for å optimalisere prosessen.

Signeringsdetaljene, untatt signeringstype(manuell eller e-signering) kan endres av godkjenner før man godkjenner avtalen.

 

Signeringsforespørselen sendes automatisk til signatørene etter godkjenning

Siden signeringsdetaljene settes allerede ved opprettelse av avtalen, sendes signeringsforespørselen automatisk når avtalen blir godkjent. Når avtalen blir godkjent får den direkte status Venter signering.

Det er ikke lenger ett ekstra steg for å sende signeringsforespørselen.

Om en signeringsforespørsel blir avbrutt kan den sendes til signering på nytt via Send til e-signering.

Endringene gjelder bare for nye arbeidsavtaler med e-signering som signeringstype, som betyr at allerede opprettede avtaler følger den tidligere prosessen med å sende avtalen til signering manuelt.

Bare avtaler opprettet før oppdateringen kan ha status "godkjent".

 

Fullstendig forhåndsvisning i samme bilde

Ved å klikke på tittelen til en avtale vil du komme til avtaledetaljene. Der finner du en forhåndsvisning av avtalen , historikklogg og om det er noen kommentarer.

På høyre side finner man en summering av elementene som tilhører avtalen.

Man kan gjennomføre alle handlinger fra denne visningen, for eksempel godkjenne eller signere en avtale.

Hovedhandlingene er alltid plassert i øvre høyre hjørne, mens andre handlinger er  tilgjengelig fra den runde knappen med 3 prikker.

 

Endre signeringsdetaljer

Signeringsdetaljene kan endres i avtaledetalj oversikten. Nåværende signeringsdetaljer vises på høyre side og kan endres ved å trykke på Redigere. Man kan også legge til flere signatører ved å trykke på "Legg til signatar".

Signeringsforespørsel sendes automatisk etter godkjenning.

 

Ny layout av kontraktsliste og kontraktsdetaljer

Listen over kontrakter og kontraktsdetaljene er tilgjengelig med nytt utseende. Du finner de samme ikonene som i andre Simployer-moduler, som den runde knappen med et plusstegn for å opprette en ny kontrakt, og den runde knappen med tre prikker for å finne handlingene.

 

Signering tilgjengelig direkte fra arbeidsavtalemodulen.

Personer med rollen signatar kan nå signere en avtale direkte i modulen arbeidsavtaler. Når en avtale venter på å bli signert av deg, så finner du "signer" tilgjengelig som en handling.

 

Dato for oppdatering kan endre seg om det oppstår uforutsette utfordringer.