menuMeny closeLukk

Øk kvaliteten på medarbeidersamtaler for små og mellomstore virksomheter

04.03.2020 Simployer dialog HR, og ledere med personalansvar

Dette har vi gjort:

Vi har i flere år levert vår populære dialogmodul for større virksomheter med et høyt antall medarbeidersamtaler og oppfølgingssamtaler.

Basert på stor etterspørsel fra små og mellomstore virksomheter utvikler vi nå en versjon som er tilpasset virksomheter med opp til ca 70 ansatte. Denne versjonen er klar for bestilling nå, med leveranse i løpet av våren 2020. Med den nye versjonen passer Simployer dialog for de aller fleste virksomheter, uavhengig av bransje og antall ansatte.


Dette er gevinsten:

Simployer dialog øker kvaliteten og effektiviserer medarbeidersamtalene.

  • Forenkler forberedelse, gjennomføring og oppfølging av medarbeidersamtalen
  • Effektiviserer oppfølging og utvikling av medarbeiderne med rett verktøy
  • Reduserer administrasjon for HR med økt oversikt og gode statusrapporter

 

Simployer dialog