menuMeny closeLukk

Nyhet! Mangfolds-dashboard i Simployer Innsikt

06.12.2023 Simployer Innsikt

Vi lanserer et nytt dashboard i Simployer innsikt, som vil gi dere oversikt over mangfoldet i deres organisasjon!

Dashboardet består av følgende data: 

  • Kjønnsfordeling
  • Aldersfordeling
  • Turnover fordelt på kjønn
  • Personalkategorier fordelt på kjønn
  • Stillingsprosent fordelt på kjønn
  • Ansettelser og oppsigelser fordelt på kjønn
  • Ledere fordelt på kjønn
  • Fravær fordelt på kjønn (Foreldrepermisjon, egen sykdom og barns sykdom)