menuMeny closeLukk

Nye rapporter - Kjønnsfordeling og bilagsnummer

27.10.2020 Simployer personalregister, Reise & utlegg, Rapporter Ledere, HR og administratorer

Dette har vi gjort:

  1. Rapporten Kjønn viser en fremstilling av fordelingen av kjønn på ulike enheter/avdelinger. Denne rapporten har eksistert i Simployer i lang tid, men har nå fått et løft – den ser både bedre ut, og har fått en enklere måte å definere utvalget og resultatet på, slik at man får ut akkurat den dataen man trenger. Rapporten består av to deler: første del er en tabell som viser fordelingen mellom kjønnene, den andre er en grafisk fremstilling av dataen.

  2. Rapporten Bilagsnummer er en ny rapport. Den gir en god oversikt over hvilke bilag som er knyttet til de ulike reisene/utleggene.


Dette er gevinsten:

Rapporten Kjønn kan være et godt grunnlaget for jobben som skal gjøres innenfor «Likestilling og diskriminering» som vil være et aktuelt tema fremover.

Rapporten Bilagsnummer hjelper deg å holde kontroll og oversikt over benyttede bilag.

 

Les mer om modulene:

Simployer personalregister

Simployer reise og utlegg