menuMeny closeLukk

Min Simployer & ny navigasjon

05.12.2023

I november og desember lanserer vi etappevis en ny navigasjonsløsning og en ny side som heter Min Simployer. Målet med Min Simployer er å gi deg den viktigste informasjon som du trenger fra våre produkter sammenstilt på en side. Forandringene i navigasjonen gjøres for å skape en helhetlig brukeropplevelse og gjøre det enklere å finne frem i våre produkter.

 

Min Simployer
Min Simployer introduseres i slutten av november og flere funksjoner legges til allerede 4 desember. Min Simployer kommer til å få jevnlige oppdateringer og vi planlegger flere nye funksjoner på siden. Målet er at Min Simployer skal bli startsiden for hele produktsuiten og på sikt skal den erstatte Simployer Portal for de kunder som i dag har dette som startside. Den nøyaktige datoen for når Simployer Portal vil forsvinne er ikke satt og for nå vil Simployer Portal fortsette å være landingsside samtidig som man kan teste Min Simployer. Søkefunksjonen for person vil være tilgjengelig som før i Simployer Portal.


Første versjon av Min Simployer i november og ny versjon med flere widgets lagt til i desember.

 

Ny navigasjon
De fleste produktene i produktsuiten har fått en ny sidemeny i november. I den menyen får du tilgang til all funksjonalitet som finnes i produktene som du bruker. Menyen fungerer på samme måte i alle produktene. Menyen kan også minimeres for å maksimere arbeidsområdet.

 

Ny header
I tillegg til oppdateringene i sidemenyen kommer vi til å lansere en ny header i mange av produktene. Den vil gjøre det lettere å navigere mellom våre produkter og forbedre interaksjonene som er felles for hele Simployer-suiten. Vi kommer til å starte med å legge til en produktvelger og personlige innstillinger i den nye headeren. Den nye headeren er klar for lansering og kommer til å bli fortløpende lansert i de ulike delene av produktsuiten vår.


Header og produktvelger i dagens løsning og med nytt utseende som blir lansert i desember.

 

Endringene i menyene og Min Simployer kommer til å bli gjennomført i november og desember:
8 november - Ny venstrenavigasjon – Kompensasjon
13 november - Ny venstrenavigasjon – Innsikt
15 november - Ny venstrenavigasjon – Talent
17 november - Ny venstrenavigasjon – Engagement
20 november– Første versjonen av Min Simployer lanseres
4 desember – Flere funksjoner legges til på Min Simployer
4- 31 desember – Ny header og produktvelger lanseres løpende i de fleste produktene.