menuMeny closeLukk

Lansering av digitale sykmeldinger

11.04.2019 Simployer sykefraværsoppfølging HR og ledere

Dette har vi gjort:

Simployer støtter mottak av digital sykmelding og innsending av oppfølgingsplan. Med Simployer NAV-integrasjon kan din virksomhet motta digitale sykmeldinger, og sende oppfølgingsplan direkte fra Simployer sykefravær.

Dette er gevinsten:

  • Sykmeldingene blir raskere registrert.
  • Sykmeldingene tilgjengeliggjøres for alle berørte roller.
  • Unngår dobbeltarbeid.
  • Øker relevansen for nærmeste leder.

Nå kan hele sykefraværsforløpet fra egenmelding til sykemelding, samt barn og barnepassers sykdom, håndteres på ett sted. For deg som leder blir det mindre administrasjon, og mer tid til andre oppgaver.

For å få på plass NAV-integrasjonen trenger man et virksomhetssertifikat, og vi bistår med å bestille og implementere dette