menuMeny closeLukk

Innstillinger for å sperre muligheten til å registrere personalia for utvalgte brukere

29.06.2023 Simployer Personalregister Administrator

Vi lanserer nå muligheten for administrator til å tilpasse løsningen for hvilke roller som kan og bør endre personlig informasjon for personer.

Det er blitt opprettet en ny side under Administrasjon, hvor man pr felt kan bestemme hvem skal få endre eller legge til informasjon – den ansatte, administrator eller ingen.

Dette vil gi mulighet for administrator å styre rettigheter slik at det blir i henhold til interne rutiner og mulighet til å sikre en bedre dataflyt, dersom man har integrasjon med andre systemer.