menuMeny closeLukk

Individuell modultilgang i Fri&Permisjon

29.03.2022 Fri og Permisjon Systemadministrator, Fri&Permisjonsadministrator og Personaladministrator

Dette har vi gjort:
Det er nå mulig å tildele tilganger til modulen Fri&Permisjon per person. Via innstillinger kan man sette en standard per avdeling/enhet, slik at nye personer automatisk får tilgang til modulene dersom det er satt. Via siden «Behandle tilganger» vil man kunne overstyre standarden og tildele eller fjerne tilgangen til personer dersom det er nødvendig.

Endringen innebærer endringer i rettighetene for Systemadministrator. Man må tildele seg selv rollen som Fri & permisjonsadministrator for å kunne administrere Fri & Permisjon. Leders rettigheter forblir uendret. 

Dette er gevinsten:
Administrator vil enkelt få en oversikt hvem som har og ikke har tilgang til modulene. Brukerne vil da heller ikke se eller ha tilgang til moduler de ikke har brukt for.