menuMeny closeLukk

Gruppering av roller

02.03.2023 Simployer Portal Administrator, Leder

Nå vil det være mulig å opprette og tildele brukere sett av roller.
Administrator kan samle flere roller i en gruppe og gi den et navn. Når man tildeler roller vil det være enklere å tildele brukere nøyaktig den kombinasjonen av roller bedriften ønsker. Rollesettet vil kunne vedlikeholdes og administreres av administrator, slik at rollesettet alltid vil være rett og i henhold til bedriftens rutiner og prosesser.

Rollesettet kan også automatisk tildeles nye avdelingsledere, og fjernes fra avdeligsledere som slutter. Dette defineres med innstillinger på rollesettet som administrator vedlikeholder.