menuMeny closeLukk

Forbedringer i tid- og ressursplanlegging

26.06.2019 Simployer tid- og ressursplanlegging Ledere og medarbeidere

Dette har vi gjort:

  • Brukere kan opprette fleksitidperioder og kjøre periodeavslutning under nytt menyvalg.
  • I registrering av fravær kan en velge å angi/overstyre dimensjoner som prosjekt, ordre og fri, som gjør det enkelt å knytte fravær mot aktuelle dimensjoner mht. rapportering eller lønnsutbetaling.
  • Fravær kan rekalkuleres for ønsket periode, ansatt og fraværskoder.
  • Forbedret menyvalg under administrasjonsmenyen.
  • Det er lagt inn åpne dimensjoner i menyvalget, som kan skreddersys. De er fritt definerbare og kan aktiviseres, gis ønsket navn og benyttes til å løse aktuelle behov.
  • Det er enda enklere å bytte vakter, og du får en tydelig oversikt over historikken.
  • Du kan aktivere registrering av arbeidstid fremover i tid.
  • Et bredt utvalg av APIer er etablert for å realisere effektiv arbeidsflyt og gjenbruk av data mellom systemer.

Dette er gevinsten:

Forbedringene skal gjøre hverdagen for ledere og brukere enda enklere.

Det er gjort en rekke forbedringer og laget ny funksjonalitet gjør hverdagen din enklere. Versjonen er live for skykunder.