menuMeny closeLukk

Forbedringer i Simployer Portal

08.07.2022 Personalregister, Sykefravær, Ferie, Fri & Permisjon Ledere, administratorer

Personalregister

1. Mulighet til å varsle ved endring av bankkontonummer

For å sikre at medarbeidere på Lønn er ikke går glipp av viktig informasjon dersom en eller flere av medarbeiderne oppdaterer sitt kontonummer, har vi nå lansert et varsel for dette. Dersom det er aktuelt å varsle om dette, må varselet aktiveres via en innstilling. Når denne er aktivert vil alle brukere med rollen Lønnsmedarbeider (på aktuell avdeling) få varsel når en av medarbeiderne endrer bankkontonummeret sitt via Min info.

Innstillingen finner du under Meny->Behandle->Systeminnstillinger->Generelle innstillinger

 

2. Gi/fjerne mulighet til å registrere barn eller pårørende

Dersom man har en av modulene Sykefravær og/eller Sykefraværsoppfølging, vil man alltid ha mulighet til å registrere barn, da dette er viktig informasjon for å beregne rettigheter til stønadsdager. Informasjon om pårørende har det alltid vært mulig å registrere for alle, uavhengig av hvilke moduler man har.

Nå gir vi muligheter til at administrator kan avgjøre hvorvidt man ønsker at de ansatte skal registrere denne informasjonen eller ikke. Det er nå lansert to nye innstillinger under Meny->Behandle->Systeminnstillinger->Generelle innstillinger, hvor man kan slå dette av eller på. Merk at dersom man har modulene Sykefravær og/eller Sykefraværsoppfølging, vil alltid feltet for å registrere barn være synlig.

 

3. Varsel ved deaktivering av personer

Dersom man har ansatte som slutter, ønsker man som regel å deaktivere personene. Ved deaktivering av en person vil det nå sjekkes om personen er ansvarlig for oppgaver i en eller flere prosesser. Slik at man får mulighet til å rydde opp i dette før man deaktiverer personen, og kan da sette andre personer ansvarlige for oppgavene.

Ved deaktivering gis det nå også et varsel om at man må følge interne rutiner for sletting av sensitiv data etter en viss tid etter deaktiveringstidspunktet.

 

4. Varsel ved deaktivering av en bedrift

Det er innført et varsel ved deaktivering av en bedrift, dersom det er registrert et bedriftsnummer på avdelingen. Dette for å forhindre at dersom man har integrasjon med Altinn, vil det bli ivaretatt dersom bedriften er deaktivert.

 

Sykefravær

1. Endre startdato på et sykefravær

Det har tidligere ikke vært mulig å endre startdato på et sykefravær - dette åpner vi opp for nå. Når ny startdato settes, vil tidslinja på det aktuelle fraværet kalkuleres på nytt. Merk at dersom man endrer startdato vil det påvirke statistikker og rapporter, samt at evt integrasjoner til andre systemer vil kunne påvirkes.

 

2. Tydeligere informasjon ved bruk av egenmeldingsdager og stønadsdager ifm sykt barn

Når den ansatte registrerer seg selv syk eller sykt barn, vil det vises tydeligere hvor mange egenmeldingsdager eller hvor mange stønadsdager som er brukt. Dette for letter å kunne holde oversikt over hvor mange dager man har brukt, og hvor mange dager man har igjen, dersom det er gitt tillatelse til å se dette.

 

3. Mulighet til å skjule kjønnsfordeling på rapporten Sykefraværsstatistikk

Det er nå mulig å generer rapporten Sykefraværsstatistikk uten å vise kjønnsfordeling. Dette er spesielt aktuelt for mindre bedrifter hvor det kan være få ansatte av et kjønn i de ulike avdelingene.

 

Fri & Permisjon

1. Kalkulering tapte dagsverk ved kortere fravær

Beregning av tapte dagsverk ved registrering av kortere fravær (timesbasert), vil nå ta hensyn til stillingsprosent. Det vil si at dersom en ansatt har registrert et fravær på noen timer, og det er registrert stillingsinformasjon på vedkommende, vil dette bli i varetatt ved beregning av tapte dagsverk. Tidligere  har systemet alltid foreslått 1 tapt dagsverk, uavhengig av hvor mange timer fraværet gjaldt. Dette er nå endret.

 

Ferie

1. Overføring av ubrukte feriedager

Dersom man har flere ansatte som ikke har brukt opp kvoten for antall feriedager, har de ansatte selv manuelt måttet søke om overføring av feriedager til neste år. Nå gir vi mulighet til ferieadministrator og overføre alle ubrukte feriedager for flere personer samtidig. På siden /Behandle ferie/Justere feriedager vil man kunne filtrere ut de enhetene/personene det gjelder og føre over alle ubrukte feriedager til neste år. Dette vil gi bedriften bedre oversikt og kontroll på antall feriedager som overføres til neste år.

 

Disse endringene er i hovedsak utført etter ønsker fra våre kunder. Du kan også si din mening her!