menuMeny closeLukk

Forbedringer i Simployer Ansettelse

05.09.2022 Simployer Ansettelse Leder, administrator

Etter første release av Ansettelsesmodulen i juli, har vi gjort ytterligere forbedringer og feilrettinger, etter tilbakemeldinger fra våre kunder. Vi har endret noe på oppsettet på siden, slik at det skal oppleves som enklere og mer oversiktlig for våre kunder som har ansatte med flere ansettelser og stillinger i ulike deler av organisasjonen. Nå vil man se alle ansettelser i ulike juridiske enheter bli listet på hver sin rad, i stedet for hvordan det var tidligere hvor man måtte velge hvilken ansettelse man ville se på i toppen av siden. Dette gjorde det vanskelig å se at den ansatte faktisk hadde flere ansettelser. Men etter endringen vi nå har innført, vil dette vises med en gang man åpner ansettelsessiden. Man kan da ekspandere/åpne de ulike ansettelsene for å se mer informasjon om hvilken stilling som er knyttet til.

 

Vi har også lagt til en informasjonstekst om stillingsprosent for den ansatte. Total stillingsprosent vil vises på toppen av siden. Dersom man har ansatte med flere ansettelser eller stillinger, vil denne kalkulere total stillingsprosent på tvers av alle enheter.