menuMeny closeLukk

Forbedringer i arbeidsavtaler

02.06.2020 Simployer arbeidsavtaler Alle roller

Dette har vi gjort:

Varsler om utløpsdato på e-signering

En forespørsel om å signere en avtale har en utløpsdato. For å unngå at signeringsforespørsler må kanselleres og sendes på nytt når denne datoen er passert, har vi implementert automatisk påminnelse. Påminnelsen kommer når utløpsdato nærmer seg for personer som ikke har signert avtalen. Det er også lagt inn informasjon om frist for signering i det første varselet.

Validering

Brukere som oppretter en arbeidsavtale kan oppleve at veiviser som genererer avtalen etterspør mer data på person under en ny versjon av fanen «Person». Dette oppstår når malen for avtalen bruker felter fra Simployer (personkort), og noen av feltene mangler verdi. Arbeidsavtalen vil ikke lenger kunne bli sendt videre til godkjenning med manglende data.

Feltene kan oppdateres på person i Simployer, eller rett i veiviseren for arbeidsavtaler. I en kommende release vil vi også sørge for at brukerens input til disse feltene i arbeidsavtaleveiviseren automatisk vil oppdateres på personkortet.


Dette er gevinsten:

Bedre og tydeligere varslinger knyttet til elektronisk signering av arbeidsavtaler, og bedre kvalitet på innholdet i arbeidsavtalene.

 

Simployer arbeidsavtaler