menuMeny closeLukk

Forbedringer i arbeidsavtaler

14.01.2020 Simployer arbeidsavtaler Administratorer og avtalegodkjennere

Dette har vi gjort:

For å sikre at medarbeider som skal elektronisk signere arbeidsavtalen benytter korrekt e-post adresse, har vi nå gjort e-post adressen og telefonnummeret som er benyttet tilgjengelig fra avtalens aktivitetslogg. 


Dette er gevinsten:

Dersom medarbeideren ikke får signert dokumentet, kan HR selv enkelt sjekke at korrekt adresse benyttes.

Simployer arbeidsavtaler