menuMeny closeLukk

Forbedringer i arbeidsavtaler

16.04.2020 Simployer arbeidsavtaler Medarbeidere, avdelingsledere, lønnsmedarbeidere, administratorer og avtalegodkjennere

Dette har vi gjort:

Vi har oppgradert designet for å tydeliggjøre ulike statuser. Vi har ryddet opp og gitt nye navn på enkelte systemfelt, slik at det blir lettere for deg å gjøre endringer i malene.

Alternative epost-adresser er gjort tilgjengelige som valg når du skal sende en avtale til elektronisk signering. I tillegg vil avdelingsleder dukke opp som forslag til person som skal signere avtalen internt og du har enda mer informasjon tilgjengelig i aktivitetsloggen til en arbeidsavtale.

Ansatte får et nytt varsel når avtalen er signert, med link til dokumentet. Lønnsmedarbeidere varsles når avtalens status er satt til signert.


Dette er gevinsten:

Forbedret brukeropplevelse og enklere flyt når arbeidsavtaler skal sendes til e-signering.

 

Simployer arbeidsavtaler