menuMeny closeLukk

Flere signatarer i Simployer Arbeidsavtaler!

07.10.2022 Simployer Arbeidsavtaler Avtalemaladministrator, Avtalesignatar, Avtalegodkjenner, Avtaleadministrator

Få en bedre signeringsprosess i en ny arbeidsavtale ved å legge til flere signatarer og velge om avtalen skal sendes til alle signatarer med en gang, eller legges opp i en bestemt rekkefølge.
Den nye funksjonen er tilgjengelig for de med tilleggsfunksjonen "elektronisk signering" (kan bestilles).


I signeringsdialogen velger du enten parallell eller sekvensiell.
   Når du velger parallell vil signeringsforespørselen sendes til alle signatarer på en gang
   Når du velger sekvensiell vil signeringsforespørselen sendes i rekkefølgen til signatarene.
Du kan endre signeringsrekkefølgen ved å dra navnene eller klikke på pilene ved siden av signatarene.

For å legge til flere signatarer, klikk på "+"-tegnet.

 

Vi gjorde for kort tid siden en endring i rollene. Les mer om det her.