menuMeny closeLukk

Effektiv planlegging av permitteringer

25.03.2020 Simployer permitterings- og etterfølgerplanlegging Ledelse, HR, og ledere med personalansvar

Dette har vi gjort:

Basert på akutt etterspørsel blant våre kunder under koronasituasjonen, har Simployer på kort tid tilpasset modulen for etterfølgerplanlegging til å fungere som et støtteverktøy under arbeid med permittering, basert på eksisterende funksjonalitet i modulen.

I krevende situasjoner er det viktig å handle raskt. Det anbefales å gjøre en kartlegging av kompetansen på individnivå, ikke kun på avdelingsnivå, for å unngå å permittere kritisk kompetanse.

Ettersom situasjonen er akutt for mange virksomheter akkurat nå tilbyr vi rask og enkel etablering slik at dere kan få umiddelbar nytteverdi. For dere som tar i bruk permitteringsplanlegging nå, kan modulen enkelt endres til generell etterfølgerplanlegging når arbeidshverdagen normaliseres.


Dette er gevinsten:

Simployer permitteringsplanlegging forenkler arbeidet med risiko- og sannsynlighetsvurdering ned på individnivå.

  • Kartlegger nøkkelroller og kritisk kompetanse i organisasjonen
  • Gir ledere, HR og ledelse bedre oversikt, kontroll og beslutningsgrunnlag
  • Sikrer at kritisk kompetanse blir værende i virksomheten

 

Simployer permitterings- og etterfølgerplanlegging