menuMeny closeLukk

Simployer HRM nyheter og oppdateringer

Vi jobber kontinuerlig med forbedringer og oppdateringer slik at du og din virksomhet skal få mest mulig nytte av Simployer.

Her publiseres fortløpende nyheter og oppdateringer av en viss størrelse og relevans, også kalt release notes. Systemadministrator i Simployer varsles i systemet angående relevante nyheter og oppdateringer.

Driftsmeldinger for Simployer HRM finner du her ›

Redigering i maler for arbeidsavtaler

03.04.2019 Simployer arbeidsavtaler HR og ledere Permalink

Dette har vi gjort:

Nå får brukerne tilgang til maler for arbeidsavtaler i systemet.

Dette er gevinsten:

Dette innebærer at man nå kan gjøre endringer og oppdateringer i malene selv uten hjelp fra Simployer support.

Lansering e-signatur arbeidsavtaler

25.03.2019 Simployer arbeidsavtaler HR og ledere Permalink

Dette har vi gjort:

Nå kan arbeidsavtaler som er godkjent sendes til elektronisk signering.

Dette er gevinsten:

Nå slipper man å møtes fysisk for å signere avtalen.

Fjernet utskriftsknapp på møtesiden i Simployer LMS

11.03.2019 Simployer LMS Administrator Permalink

Dette har vi gjort:

Vi fraråder utskrift av sensitive opplysninger, og har derfor fjernet utskriftsknappen fra møtesiden. Siden kan fortsatt skrives ut ved hjelp av den innebygde utskriftsfunksjonen i nettleseren eller med snartveien Ctrl + P.

Dette er gevinsten:

Reduser risikoen for sensitive opplysninger på avveie ved å begrense utskrift av denne type dokumenter.

Fullførte LMS-aktiviteter vises i CV

01.03.2019 Simployer LMS Ledere og medarbeidere Permalink

Dette har vi gjort:

Alle fullførte læringsaktiviteter fra Simployer LMS vises automatisk i brukerens CV, som standard. Tidligere var standarden at det ikke ble vist. Dersom brukeren ikke vil at læringsaktiviteten skal vises, må den slås av manuelt.

Dette er gevinsten:

Gir deg som leder bedre oversikt over fullført læringsaktiviteter.

Forbedringer i Simployer reise og utlegg

20.02.2019 Simployer reise og utlegg Ledere og medarbeidere Permalink

Dette har vi gjort:

  • Forbedret import av brukere fra filer
  • Lagt til danske bankkontoer
  • Oppdatert grafikk for rapporter
  • Omforent grafisk fremstilling av datovelgere for alle rapporter
  • Forbedret ytelsen i modulen

Dette er gevinsten:

Nå er det enda enklere for ledere å håndtere reiseregninger og lese rapporter.

Vedlikehold av avvikshåndtering

18.01.2019 Simployer avvik Ledere og HMS-ansvarlig Permalink

Dette har vi gjort:

Modulen har gjennomgått vedlikeholdsarbeid, og har fått bedre løsninger for varslinger og språk.

Dette er gevinsten:

Det er enklere å bruke avvikshåndteringen. Brukervennlighet er en viktig forutsetning for at et avvikssystem skal fungere og bli brukt.