menuMeny closeLukk

Simployer HRM nyheter og oppdateringer

Vi jobber kontinuerlig med forbedringer og oppdateringer slik at du og din virksomhet skal få mest mulig nytte av Simployer.

Her publiseres fortløpende nyheter og oppdateringer av en viss størrelse og relevans, også kalt release notes. Systemadministrator i Simployer varsles i systemet angående relevante nyheter og oppdateringer.

Driftsmeldinger for Simployer HRM finner du her ›

Lansering Simployer Chatbot

07.10.2019 Simployer personalhåndbok Ledere, medarbeidere, HR og redaktør Permalink

Dette har vi gjort:

Simployer har gjennom 20 år utviklet den smarte personalhåndboken for å gjøre hverdagen litt enklere. Og nå har Simployer personalhåndbok blitt enda litt smartere takket være Simployer Chatbot. Dette vet vi at mange har ventet spent på, og vi fryder oss over å kunne introdusere vår nye favorittkollega – som jobber døgnet rundt, og alltid er beredt til å svare presist på det du lurer på.

Dette er gevinsten:

En hjelpsom, digital HR-assistent

 • Chatboten er integrert i virksomhetens personalhåndbok. Den svarer på spørsmål om arbeidsforhold, og lenker til relevante artikler. 
 • Kunstig intelligens og maskinlære gjør at den lærer kontinuerlig og blir enda mer presis med tiden.

Den gjør svarene i personalhåndboken enda mer tilgjengelig

 • Det vil bli mulig å legge chatbot-ikonet på intranett og i programvare som Slack, Workplace, slik at den alltid er tilgjengelig hvis et spørsmål skulle dukke opp. 
 • Plug and play, klar til bruk, trenger ingen implementering.
 • Økt tilgjengelighet = økt bruk.

Chatbot for Simployer personalhåndbok

Oppgradert søk i håndbøkene

27.09.2019 Simployer personalhåndbok, lederhåndbok og HMS-håndbok Redaktører, ledere, medarbeidere og HR Permalink

Dette har vi gjort:

Vi har gjort en teknisk oppgradering av søkefunksjonen i håndbøkene som inkluderer ny funksjon for søk i vedlegg og filer. Den interaktive hjelpen i Simployer gjør brukeren oppmerksom på funksjonen ved første innlogging.

Dette er gevinsten:

Nå er det enda enklere for alle brukere å finne informasjon i håndbøkene. Siden for søkeresultat vil også vise søketreff i vedlegg.  

E-signerte arbeidsavtaler legges automatisk i Mine dokumenter

11.09.2019 Simployer arbeidsavtaler HR, ledere og medarbeidere Permalink

Dette har vi gjort:

Etter at avtalen er godkjent av begge parter og status endres til «signert», blir dokumentet automatisk tilgjengelig for den enkelte medarbeider under Mine dokumenter.

 

Dette er gevinsten:

HR og ledere slipper nå manuell opplasting av ferdig signerte arbeidsavtaler.

Ny rapport i modulen for sykefravær

30.08.2019 Simployer sykefravær Ledere og HR Permalink

Dette har vi gjort:

Vi har laget en ny rapport som viser fravær i forbindelse med syke barn.
 

Dette er gevinsten:

Det er nyttig for ledere og HR å få en god oversikt over medarbeiderne som har hatt fravær knyttet til syke barn i en gitt periode.

Ny funksjon i Simployer ferie og fri

28.08.2019 Simployer ferie og fri HR, ledere og medarbeidere Permalink

Dette har vi gjort:

Basert på tilbakemeldinger fra dere som bruker systemet, har vi nå gjort en oppdatering: Kommentarer er nå synlig i oversikten for den som skal behandle søknaden.

 

Dette er gevinsten:

Enklere kommunikasjon mellom den som søker og den som godkjenner ved at man kan legge inn kommentarer.

Forbedring i Simployer medarbeidersamtale

22.08.2019 Simployer ferie og fri Ledere og medarbeidere Permalink

Dette har vi gjort:

For hver nye samtale som virksomheten skal gjennomføre, kan det nå velges om medarbeideren, i stedet for lederen, skal være den som oppsummerer samtalen og fører opp aktivitetene som skal utføres i den kommende perioden.

 

Dette er gevinsten:

Nå kan du la medarbeiderne ta et større ansvar og eierskap knyttet til sin egen utvikling på arbeidsplassen.

Oppdateringer i prosessverktøyet

10.07.2019 Simployer prosesser: medarbeideroppfølging, onboarding, offboarding og HMS-prosesser HR og ledere Permalink

Dette har vi gjort:

 • I oppgavevisningen vil du nå finne navnet på personen som prosessen gjelder for.
 • Knappen for administratorer er flyttet til hovedmenyen.
 • Dialogen for redigeringsoppgaver er forbedret, og du vil finne de samme funksjonene som tidligere
 • Funksjonen for notater i prosessen er forbedret
 • Du vil få separate varsler for forfalte oppgaver, forfalte gruppeoppgaver, og før oppgavens frist.
 • Når en e-postadresse er registrert på gruppenivå, vil varsler fra prosesser bli sendt til gruppens e-post i stedet for alle gruppemedlemmer
 • Du vil også finne informasjon om "Avbrutt av" når du får beskjed om at en prosess er avbrutt

 

Oppdateringen inkluderer også noen feilrettinger for varsler.

 

Dette er gevinsten:

Flyten og brukervennligheten i prosessverktøyet er forbedret.

Oppdateringene gjelder også Simployer onboarding, Simployer offboarding og Simployer HMS-prosesser.

Forbedringer i tid- og ressursplanlegging

26.06.2019 Simployer tid- og ressursplanlegging Ledere og medarbeidere Permalink

Dette har vi gjort:

 • Brukere kan opprette fleksitidperioder og kjøre periodeavslutning under nytt menyvalg.
 • I registrering av fravær kan en velge å angi/overstyre dimensjoner som prosjekt, ordre og fri, som gjør det enkelt å knytte fravær mot aktuelle dimensjoner mht. rapportering eller lønnsutbetaling.
 • Fravær kan rekalkuleres for ønsket periode, ansatt og fraværskoder.
 • Forbedret menyvalg under administrasjonsmenyen.
 • Det er lagt inn åpne dimensjoner i menyvalget, som kan skreddersys. De er fritt definerbare og kan aktiviseres, gis ønsket navn og benyttes til å løse aktuelle behov.
 • Det er enda enklere å bytte vakter, og du får en tydelig oversikt over historikken.
 • Du kan aktivere registrering av arbeidstid fremover i tid.
 • Et bredt utvalg av APIer er etablert for å realisere effektiv arbeidsflyt og gjenbruk av data mellom systemer.

Dette er gevinsten:

Forbedringene skal gjøre hverdagen for ledere og brukere enda enklere.

Det er gjort en rekke forbedringer og laget ny funksjonalitet gjør hverdagen din enklere. Versjonen er live for skykunder.

Forbedringer i sykefravær-dashboardet

14.05.2019 Simployer sykefraværsoppfølging HR og ledere Permalink

Dette har vi gjort:

 • Lagt til funksjonalitet for nedlastning av medisinsk sertifikat.
 • Etablert nye filtre slik at du lettere finner frem til riktig sykemelding.
 • Feilretting i rapporter og kalkulering av dager for sykefravær.

Dette er gevinsten:

Forenkler administrasjonen ved oppfølging av sykefravær.

Lansering av digitale sykmeldinger

11.04.2019 Simployer sykefraværsoppfølging HR og ledere Permalink

Dette har vi gjort:

Simployer støtter mottak av digital sykmelding og innsending av oppfølgingsplan. Med Simployer NAV-integrasjon kan din virksomhet motta digitale sykmeldinger, og sende oppfølgingsplan direkte fra Simployer sykefravær.

Dette er gevinsten:

 • Sykmeldingene blir raskere registrert.
 • Sykmeldingene tilgjengeliggjøres for alle berørte roller.
 • Unngår dobbeltarbeid.
 • Øker relevansen for nærmeste leder.

Nå kan hele sykefraværsforløpet fra egenmelding til sykemelding, samt barn og barnepassers sykdom, håndteres på ett sted. For deg som leder blir det mindre administrasjon, og mer tid til andre oppgaver.

For å få på plass NAV-integrasjonen trenger man et virksomhetssertifikat, og vi bistår med å bestille og implementere dette