menuMeny closeLukk

Simployer HRM nyheter og oppdateringer

Vi jobber kontinuerlig med forbedringer og oppdateringer slik at du og din virksomhet skal få mest mulig nytte av Simployer.

Her publiseres fortløpende nyheter og oppdateringer av en viss størrelse og relevans, også kalt release notes. Systemadministrator i Simployer varsles i systemet angående relevante nyheter og oppdateringer.

Driftsmeldinger for Simployer HRM finner du her ›

Oppdatering i modulene Prosesser og Arbeidsavtaler

03.12.2021 Prosesser, Arbeidsavtaler Systemadministrator Permalink

Hvorfor?

Vi ønsker å innrette modulene Prosesser og Kontrakter etter øvrige moduler ved å fjerne de utvidede rettighetene til rollen Systemadministrator. Denne rollen er ment for å kunne administrere hele systemet, ikke kun modulene Prosesser og Kontrakter. Vi har derfor opprettet nye roller, Prosessadministrator og Avtaleadministrator, i modulene som erstatter sys. adm.

 

Hva vil skje?

Vi fjerner Sys. Adm. rollen fra modulene Kontrakter og Prosesser. Vennligst merk at vi ikke fjerner Sys. Adm. rollen i hele Simployer systemet, kun fra Kontrakter og Prosesser. Dette betyr at de med Sys. Adm. rollen i andre moduler vil beholde eksisterende rettigheter i de øvrige modulene.

Dette betyr:

 • De med Sys. Adm. rolle vil miste tilgang til Kontrakter og Prosesser, og vil ikke erstattes med ny rolle.
 • Om disse skal ha tilgang til Prosesser og Kontrakter må en rolle fordeles i systemet (Prosess- og avtaleadministrator). Sys. Adm. som mister denne rollen vil ha mulighet til å tildele den riktige rollen til seg selv eller noen andre.

Oppdatering i Reise og Utlegg

15.11.2021 Simployer Reise og Utlegg Systemadministrator, Reiseadministrator, Utleggsadministrator og Personaladministrator Permalink

Dette har vi gjort:​
Det er nå mulig å tildele tilganger til modulene Reise og Utlegg per person. Via innstillinger kan man sette en standard per avdeling/enhet, slik at nye personer automatisk får tilgang til modulene dersom det er satt. Via siden «Behandle tilganger» vil man kunne overstyre standarden og tildele eller fjerne tilgangen til personer dersom det er nødvendig.​

Dette er gevinsten:
Administrator vil enkelt få en oversikt hvem som har og ikke har tilgang til modulene.  Brukerne vil da heller ikke se eller ha tilgang til moduler de ikke har brukt for.

Oppdateringer i Dialog

28.10.2021 Simployer Dialog Administratorer og ledere Permalink

Dette har vi gjort:

Vi fjerner en del funksjonalitet fra Dialog-modulen. Dette er fordi det er funksjoner som har skapt spørsmål og support. 
Funksjonene som er fjernet er:

 1. Mulighet til å sette tilgang til maler.
  Dette er fjernet av sikkerhetsårsaker, da man kunne gi tilgang til hele organisasjonen vi funksjonen. I stedet skal standardtilgang til samtalemaler brukes. Dette kan kontaktpersonen deres hjelpe med hvis det er nødvendig. 
 2. Vekting av spørsmål.
  Vi fjerner helt og holdent funksjonaliteten for å vekte spørsmål i samtalen. For dere som allerede har denne funksjonen koblet inn i samtalemaler vil dette videreføres der, men dere kan ikke velge vekting i nye samtalemaler. 
 3. Spørsmål koblet til andre moduler.
  Vi fjerner muligheten til å koble til funksjonalitet fra Kompetanseutvikling, Etterfølgerplanlegging og Oppsummering av møtet. For dere som allerede har disse funksjonene i bruk i samtalemaler vil de ligge der, men dere kan ikke velge funksjonene i nye samtalemaler. 
 4. Nye knapper som leder til Mål og Kompetanse.
  I og med forrige punkt gjør vi det i stedet enklere å lage en kobling mot mål- og kompetanseutviklings-modulen. Tidligere var det mulig å legge inn HTML-koder for å åpne disse modulene via samtalen. Nå har vi laget knapper som en erstatning for HTML-kodene slik at dere slipper å tenke på hvordan disse skal se ut. 

 

Enkle og Avanserte innstillinger:

Vi har laget det vi kaller Enkle og Avanserte innstillinger. Kort fortalt innebærer dette at vi har delt opp innstillinger og funksjoner slik at når dere kommer inn på en side i Dialog-modulen er det først et mindre utvalg funksjoner som vises frem. For senere å kunne se resterende funksjoner på siden klikker dere på knappen "Vis avanserte innstillinger". Dette påvirker: innstillinger i samtalesmal, siden som inneholder samtalsmaler og manuelle utsendelser fra Samtale.

Nyhet: Organisasjonskart

04.10.2021 Organisasjon Administratorer og ledere Permalink

Dette har vi gjort:

Et organisasjonskart er nå tilgjengelig for alle ansatte. Tidligere har man kun sett organisasjonen presentert i en liste eller en rapport. Vi har nå mulighet til å vise alle avdelinger i en struktur, hvor man enkelt skal kunne se hvordan organisasjonen er bygd opp. Informasjon om hvem som er avdelingsleder, og hvor alle personer har en ansettelse, er også mulig å vise i kartet.

I tillegg har vi utviklet muligheter til å vise lederstrukturen – hvem er lederen til hvem. Søkemuligheter gjør at man enkelt kan søke opp en person, for å finne hvem ser er vedkommendes leder. Det er også mulig å søke frem en person og se alle ansatte denne personen er leder for.

Dette er gevinsten:

Organisasjonskartet er visuelt lett å lese, og gir de ansatte et rask overblikk over hvordan organisasjonen og lederstrukturen er bygd opp. Man kan enkelt navigere seg nedover eller oppover i strukturen.

Når det registreres endringer i organisasjonen eller blant de ansatte, vil organisasjonskartet hele tiden være oppdatert med siste gjeldende versjon.

Informasjonen som vises i organisasjonskartet, er validert mot innstillingene som finnes av hvilken data skal være tilgjengelig for hvem. Det vil ikke vises data, som ikke skal være tilgjengelig for de ansatte.

Les mer om modulene her:

Simployer Organisasjon

Oppdateringer i modulene Personaldokumenter og Sykefravær

02.09.2021 Personalregister og Personaldokumenter Personaldokumenter og Sykefravær Permalink

Dette har vi gjort

For Personaldokumenter har vi opprettet en ny rolle, Dokumentsekretær. Denne rollen kan tildeles brukere på samme måte som andre roller. Hensikten med rollen er at en bruker skal få mulighet til å laste opp dokumenter i en kategori uten å ha andre roller, som leder eller administrator. Dette er en rolle som kan tildeles HR eller ansatte i Administrasjon, for å laste opp dokumenter for alle ansatte.

Ny funksjonalitet i Sykefravær vil støtte prosessen rundt endring av leder og oppfølging av syke på en effektiv måte. Via en innstilling vil det nå være mulig å automatisk overføre ansvaret for åpne sykefravær til ny leder, dersom man gjør et lederbytte på avdelingen. Slik at tidligere leder ikke lengre vil få tilgang til å se eller gjøre noe med sykefraværet til de ansatte, når han/hun ikke lengre har det ansvaret.

 

Dette er gevinsten

Rollen Dokumentsekretær vil kunne gjøre dokumentbehandling enklere for brukere i sentrale stillinger.

Automatisk overføring av sykefravær ved bytte av leder, sikrer at rett leder har ansvar for sykefraværet for de ansatte. Dette vil gjøre at man ikke er lengre avhengig av manuelle oppdateringer.


Les mer om modulene her:

Personaldokumenter

Sykefravær

Oppdateringer i LMS og Funksjonelle kompetanser

01.09.2021 LMS og Formelle kompetanser Medarbeidere, ledere og administrator Permalink

Vi har nå oppdatert utskriftsversjonen av CV-en koblet til LMS og Formelle kompetanser. Endringene er bl.a endring av font og farge til en mer stilren versjon, samt at vi har fjernet en del unødvendig informasjon, som f.eks overskrifter som mangler innhold. En annen viktig nyhet er at du som kunde nå kan benytte egen firmalogo i CV-utskriften. Kontakt din kundeansvarlig eller support for å få hjelp til å legge inn dette.

 

Les mer om modulene her:

Simployer LMS

Simployer formell kompetanse

Oppdateringer i Personaldokumenter og Organisasjon

21.06.2021 Personalregister og Personaldokumenter Ledere og administrator Permalink

Dette har vi gjort

Vi har sluppet to forbedringer i modulen Personaldokumenter:

 1. Når man laster opp et dokument som skal være tilgjengelig for en avdeling og alle tilhørende underenheter, kan man nå enkelt sjekke av en boks når man laster opp dokumentet for å gjøre det synlig for alle ansatte som tilhører den aktuelle avdelingen eller tilhørende enheter.
 2. Dersom man opplever at en tidligere ansatt har beskyttet et dokument for å hindre at det ble endret, har dette dokumentet tidligere vært helt låst. Vi åpner nå opp for at administrator vil kunne fjerne beskyttelsen, evt beskytte det på nytt, dersom opprinnelig beskytter av dokumentet er deaktivert.

 

Vi har også kommet med en forbedring for å enklere opprette og administrere grupper. Gruppene ligger nå samlet flatt under toppenheten i organisasjonsstrukturen. Vi har også innført en ny rolle – Gruppeleder – som vil ha rettigheter til å legge til og fjerne medlemmer av gruppen. Gruppene kan benyttes ved integrasjon ved andre systemer i Simployer suiten, ta ut rapporter på gruppe nivå eller filtrere resultater.


Dette er gevinsten

Endringene i Personaldokumenter vil føre til en effektiv og sikker løsning og håndtering av dokumenter. Enklere å kunne gjøre dokumenter tilgjengelig for flere avdelinger ved en operasjon.

Grupper er en fleksibel strukturering av personer, helt uavhengig av organisasjonsstrukturen ellers.


Les mer om modulene her:

Personaldokumenter

Organisasjon

Tre oppdateringer i Arbeidsavtaler

18.03.2021 Simployer Arbeidsavtaler Alle roller Permalink

Dette har vi gjort

1. Kommentarer
De ulike rollene kan nå enklere kommunisere i systemet gjennom ny funksjonalitet for å legge inn kommentar på samtlige steg i prosessen, fra utkast til arbeidsavtale opprettes, til den er godkjent og sendt til signering. Kommentaren er tilgjengelig fra e-postvarslinger fra systemet.

 

2. Aktivitetslogg - maler
Med vår nye aktivitetslogg på arbeidsavtalemaler, vil dere som er administratorer enkelt ha tilgang til en oversikt med utførte endringer. Administrator som oppdaterer malen kan legge inn kommentarer, noe som også er tilgjengelig fra aktivitetsloggen. 

  

3. Aktivitetslogg – avtaler  
Aktivitetsloggen er også oppgradert på den enkelte medarbeiders arbeidsavtale, og du finner også her samlet alle kommentarer tilknyttet avtalen.  


Dette er gevinsten:

Oppdateringene gir deg en bedre oversikt for administratorer som selv finne tilbake til historiske endringer. Det blir enklere å kommunisere i selve arbeidsflyten fra forslag til avtale opprettes, og fram til den er signert.    


Les mer om modulen her:

Simployer Arbeidsavtaler

Oppdateringer i Personalregister og Personaldokumenter

10.03.2021 Personalregister og Personaldokumenter Administratorer og ledere Permalink

Dette har vi gjort

I modulen Personalregister har vi gjort noen oppdateringer når det gjelder registrering av ansattes barn. Disse opplysningene er kun relevant i forbindelse med registrering og beregning av rettigheter innenfor sykefravær. For å kunne være mer i tråd med GDPR, har vi nå endret på dette. Muligheten til å registrere informasjon om barn vil kun være tilgjengelig for kunder som har modulene Sykefravær og Sykefraværsoppfølging. Det samme gjelder for rapporten "Barn".

For Personaldokumenter har vi kommet med nye forbedringer. Etter tilbakemeldinger fra kunder, har vi nå utviklet:

 • Økt grensen for filstørrelse ved opplasting av dokumenter fra 10 MB til 50 MB.
 • Forhåndsvisning av dokumenter.
 • Varsling til den ansatte når det lastes opp et nytt dokument for vedkommende.
 • Avdelingsledere vil kunne gis tilgang til dokumenter i dokumentkategorier, dersom de trenger tilgang.
 • Muligheter for å sperre innsyn i dokumentet for andre enn spesifikke roller, selv om man kan se. dokumentets metadata. Eksempelvis kan man dele et referat fra en medarbeidersamtale kun mellom ansatt og leder. Andre roller som har innsyn i dokumentkategorien, vil kun se at det finnes et dokument, men ikke gis mulighet til å lese eller laste ned.


Dette er gevinsten

Endringene gjør det enklere for våre kunder å være GDPR compliant: enklere å styre innsyn, og mulighet til å registrere relevant informasjon.


Les mer om modulene her:

Personalregister

Personaldokumenter

Fire nye oppdateringer i Simployer Prosesser

09.02.2021 Simployer Prosesser (Onboarding, offboarding og HMS-prosesser) Alle brukere av Simployer Prosesser Permalink

Dette har vi gjort

 1. Basert på innspill og ønsker fra våre kunder, har vi utviklet en ny funksjonalitet for å eksportere data fra «Prosess- og Oppgaveoversikten» i Simployer over til Excel.

 2. En bruker som har startet prosesser og tildelt de til andre ansvarlige, kan nå følge status på disse prosessene i eget menypunkt fra dashboardet.

 3. Vi har implementert en ny status på oppgaver: «ikke aktuell». I stedet for å fjerne en oppgave eller sette den til utført, kan statusen «ikke aktuell» benyttes der oppgaven ikke er relevant. Status på prosessen blir likevel oppdatert.

 4. Ny setting er tilgjengelig fra «rediger oppgave» i malen. Denne gjør det mulig å sende et varsel til medarbeider med informasjon om at en oppgave har endret status.


Dette er gevinsten

Det blir nå enklere å dele historiske data med andre som ikke har tilgang, noe som har vært ønsket og etterspurt fra våre kunder. Det blir enklere å holde oversikt på prosesser du har startet for andre, og vi tilbyr mer fleksibilitet på oppgavene med mål om å skape økt verdi for brukere av Simployer Prosesser.


Les mer om modulene her:

Simployer onboarding

Simployer offboarding

Simployer HMS-prosesser