menuMeny closeStäng

Vi uppdaterar anställningsavtalsmodulen!

2022-09-26 Simployer anställningsavtal

Nya funktioner, en uppdaterad guide för att skapa avtal och ett förbättrat arbetsflöde är på väg till anställningsavtalsmodulen. De nya funktionerna kommer lanseras steg för steg och näst ut är en ändring i hur man skapar ett nytt anställningsavtal.

Från den 26 september så kommer nya anställningsavtal alltid att baseras på en anställning. Innan ett avtal kan skapas behöver både personen och anställningen finnas registrerad i personalregistret. När ni skapar ett nytt avtal så väljer ni vilken anställning det tillhör och informationen från anställningen finns då tillgängligt för avtalet.
Detta arbetsflöde finns redan idag, skillnaden är att det nu är enda sättet att skapa ett nytt anställnigsavtal.


Ändringen öppnar upp för nya framtida funktioner och nästa steg är signeringsprocessen där det kommer vara möjligt att ha flera personer som signerar och att kunna välja signeringsmetod och signeringsordning.