menuMeny closeStäng

Utskriftsknappen på mötessidan i Simployer LMS har tagits bort

2019-03-11 Simployer LMS Administratör

Det här har vi gjort:

Vi avråder från utskrift av känslig information och har därför tagit bort utskriftsknappen från mötessidan. Sidan kan fortfarande skrivas ut med hjälp av webbläsarens inbyggda utskriftsfunktion eller kortkommandot Ctrl + P.

Fördelar:

Risken för att känslig information ska hamna i fel händer minskar om man begränsar utskriften av den här typen av dokument.