menuMeny closeStäng

Uppsättningar av roller

2023-02-28 Simployer Personal Administratör, ledare

Nu kommer det att vara möjligt att skapa och tilldela användare uppsättningar av roller.
Administratör kan samla flera roller i en grupp och ge gruppen ett namn. När man
tilldelar roller blir det lättare att tilldela användare exakt den kombination av
roller företaget vill ha.
Rolluppsättningen kommer att kunna underhållas och administreras
av handläggaren så att rolluppsättningen alltid blir korrekt och i enlighet med företagets
rutiner och processer.

Rolluppsättningen kan också automatiskt tilldelas nya avdelningschefer och tas bort från
avdelningschefer som slutar. Detta definieras med inställningar på rolluppsättningen som
administratören underhåller.