menuMeny closeStäng

Uppgraderad sökfunktion i handboken

2019-09-27 Simployers personal-, ledar- och HMS-handböcker Redaktörer, chefer, medarbetare och HR

Det här har vi gjort:

Vi har gjort en teknisk uppgradering av handbokens sökfunktion, med bland annat en ny sökfunktion i bilagor och filer. Simployers interaktiva hjälp uppmärksammar användaren på funktionen vid den första inloggningen.

Fördelar:

Det har blivit ännu enklare för användare att hitta information i handböckerna. Sidan med sökresultat kommer också att visa de sökträffar som görs i bilagor.