menuMeny closeStäng

Uppdateringar i Successionsmodulen

2021-12-17 Succession Ledare och administratörer

Vi har gjort ett par uppdateringar i Successionsmodulen

1. Rapporterna för 9-grids (Prestation/Potential och Risk/Effect) har blivit uppdaterade.

Det var svårt att få en bra överblick när rapporterna innehöll många namn. Nu kan du därför välja att se rapporten antingen med alla namn eller bara med siffror som representerar användarna.

 

2. Ny funktion för att välja Åtgärd under Prestation/Potential

Vi har lagt till möjlighet att välja åtgärd för varje användare på sidan (på samma sätt som det alltid gått att välja anledning under Risk/Effekt). Det finns 5 standardåtgärder att välja mellan och i tillägg kan du skriva in en egen action.