menuMeny closeStäng

Uppdateringar i Dialog

2021-10-28 Dialog Ledare och administratörer

Borttagen funktionalitet

Vi tar bort en del funktionalitet från Dialog-modulen. Detta för att dessa skapat en del frågetecken och support.   

Funktionerna som tas bort är: 

1. Möjlighet att sätta behörighet till mallar
Detta tas bort av säkerhetsskäl, då man kunnat ge behörighet till hela organisationen i den. Använd standardbehörigheten för samtalsmallar istället. Er kontaktperson kan hjälpa er om det behövs.

2. Viktning av frågor
Vi tar helt och hållet bort funktionalitet för att vikta frågor i samtalen. Detta gäller nya samtalsmallar och för er som som redan har denna funktion kopplad till era nuvarande samtalsmallar kommer detta att ligga kvar.

3. Frågor kopplade till andra moduler
Vi tar bort möjligheten att koppla in funktionalitet från Kompetens, Succession och även tagit bort Summering av mötet. Detta gäller nya samtalsmallar och för er som som redan har denna funktion kopplad till era nuvarande samtalsmallar kommer detta att ligga kvar.  

 

I och med punkt 3 gör vi det istället enklare att göra kopplingar mot mål- och kompetensmodulen. Det har sedan innan funnits möjlighet att lägga in html-kod för att öppna upp dessa moduler via samtalet. Nu har vi gjort knappar för detta istället så att ni inte behöver hålla koll på hur dessa html-länkar ska se ut. 

 

Enkla och avancerade inställningar:

Vi har tagit fram det vi kallar för Enkla och Avancerade inställningar. Kort innebär det att vi delar upp inställningar och funktioner vilket gör att ni när ni kommer in på en sida i dialogmodulen först möts av en mindre uppsättning funktioner. För att sedan se resterande funktioner på sidan klickar ni på knappen ”Visa avancerade inställningar”. Det gäller sidorna: fliken inställningar i samtalsmall, fliken innehåll i samtalsmall och manuella utskick från samtal.